Hibe

Yeni girişimcilere destek KOSGEB’den gelmektedir. Bir işletme kurmak isteyen ve bunun için de yeterli bilgi ve beceriye sahip olan fakat maddi yetersizlikten dolayı bu hayalini gerçekleştiremeyen kişilere KOSGEB bazı destekler veriyor. Bu desteklerden bir tanesi geri ödemesiz olan hibelerdir. Gerekli şartların sağlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi durumunda bu hibe KOSGEB yeni...
KOSGEB’den destek kredisi almak Girişimcilik Destek Programı kapsamı dahilinde olabilir. Geçen yıla göre farklı şekilde verilen KOSGEB destekleri ‘Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’ adı altında verilmektedir. Destek programı kapsamında verilen KOSGEB destek kredisi ileri girişimcilere 360 bin TL ye kadar ve geleneksel girişimcilere 60 bin TL ye kadar olmaktadır. Yürütülen destek...
KOSGEB desteklenen sektörler arasında imalat faaliyetleri vardır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenebilmesi için KOSGEB bazı yardımlar sunmaktadır. KOSGEB yaptığı bu yardımlar ile girişimciliği desteklemeye ve işletmelerin rekabetçi ekonomi ortamında var olabilmelerine yardımcı olmaktadır. KOSGEB desteklerini bazen hibe şeklinde bazen de kolay ödeme seçeneklerine sahip faizsiz krediler şekilde sunabiliyor. KOSGEB’in hibelerinden...
KOSGEB başvuru belgelerinin destekten faydalanabilmek için eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi şarttır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabetçi ekonomi ortamında var olabilmelerine yardımcı olabilmek adına kurulan KOSGEB, bunun için bazı destek programları açmıştır. Bu programlardan bazıları faizsiz ya da düşük faizli kredilerdir. Bunun dışında geri ödemesiz hibeler de yine aynı...
Nitelikli eleman desteği KOSGEB’den işletmecilere verilen bir hibe programıdır. KOSGEB, sektörde daha nitelikli işletmelerin olabilmesi için bazı destekler vermektedir. Bu desteklerden bir tanesi faizsiz kredilerdir. KOSGEB genellikle bu kredilerin ödenmesine başlanması için 2 yıl süre verir. Bu süre işletmenin kar elde edebilmesi için sunulur. Faizsiz kredi desteğinin yanı sıra KOSGEB...
KOSGEB’den faizsiz kredi almak için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin KOSGEB tarafından belirlenen şartlara uyumlu olması gerekir. KOSGEB faizsiz destek kredilerinin ülkemizde verilme amacı temel olarak kişilerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılamaktır. Ayrıca KOBİ’ lerin işlerini geliştirmesi ve ayakta kalmasını sağlamak amacı ile verilmektedir. KOBİ’lerin uygun koşullarda KOSGEB kredisinden faydalanabilmeleri için uygulanan...
KOSGEB iş planının hazırlanması hibe ya da faizsiz kredi başvurusunda bulunabilmek için şarttır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve geliştirilmesi için 1990 yılında faaliyete başlayan KOSGEB bu amaç doğrultusunda destekler vermektedir. İşletmelerin ekonomideki rolünün arttırılması için verilen desteklerden birisi geri ödemesiz hibelerdir. Bu hibelerin yanı sıra faizsiz kredi imkanları...
50 bin TL kredi desteği KOSGEB aracılığıyla girişimcilere ve işletmecilere sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani KOSGEB bu işletmelerin ekonomideki rolünü arttırmak adına destekler vermektedir. Bu destekler hibeler olabilir. Bunun yanı sıra düşük faizli kredi imkanları da işletmecilere verilebilir. KOSGEB 50 Bin TL kredi...
Hangi Kurum Ve Kuruluşlar Geri Ödemesiz Kredi Veriyor? Türkiye’de kamu bünyesinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar bakanlıklara aittir . Devler tarafından halkımızın refaha ve ekonomik güce , işsizliğin azaltılmasına ve yerli üretimin artmasina dış ülkelere bağlılığın azaltılması için her sektörde farklı kredi ve hibe vermektedir. Resmî Gazetede yayınlanması müteakiben verilmeye başlar. Ülkemizde...
İŞ YERİ AÇMAK İÇİN DEVLETTEN BÜYÜK DESTEK Devlet yeni iş yeri açmak isteyenlere 3 farklı poreje paketiyle destek sağlıyor. Esnaflar içinde KOSGEB tarafından bayilikler,İş yeri büyütme,yeni iş yeri açma teşvikleri altında 14 farklı program ile teşvik sağlanıyor. Bu destekler TUBİTAK, SYDV, GTHB ve KOSGEB, İŞKUR tarafından sağlanılıyor. Ziraatbakası, Vakıfbank, Halk bankası...
Devletin bu topraklarda yaşayan vatandaşlarının her alanda yanında durması ve sıkıntılarını gidermesi sosyal devlet olmamızın bir gereği olarak yapılmaktadır.  Vatandaşların ekonomik olarak ayakta durabilmesi devletin ayakta durması anlamına geldiğinden devlet birçok konuda vatandaşına yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımların en önemlilerinden biri de Devlet Destekli Hibeler ve Teşvikler olarak değerlendirilebilir. Girişimci kişilerin...
KOSGEB küçük ölçekli sanayileri geliştirme birliği olarak kurulmuş resmi bir kuruluştur. KOSGEB bazı konularda bu geliştirme işlemlerini belli bir eğitim programından sonra yapıyor. KOSGEB Mülakatında Nasıl Sorular Sorulur? Mülakat sınavı KOSGEB Girişimcilik Eğitimi öncesinde yapılan bir sınavdır. Bu sınav bilinen sınavlar gibi değildir. Bu sınavda genel kültür ya da ders ağırlıklı sorular...
Sayfa başına git