Kredi Sayfam

KOSGEB Başvurusu İçin Gerekli Evraklar 2020

KOSGEB Başvurusu İçin Gerekli Evraklar 2020

KOSGEB başvuru belgelerinin destekten faydalanabilmek için eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi şarttır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabetçi ekonomi ortamında var olabilmelerine yardımcı olabilmek adına kurulan KOSGEB, bunun için bazı destek programları açmıştır. Bu programlardan bazıları faizsiz ya da düşük faizli kredilerdir. Bunun dışında geri ödemesiz hibeler de yine aynı şekilde KOSGEB tarafından KOBİ’lere sunulmaktadır.

KOSGEB başvuruları sırasında bazı belgelerin edinilmesi gereklidir. Bunlardan bir tanesi başvuru formudur. Başvuru formuna KOSGEB’in internet sitesinden ulaşabilmek mümkündür. Bu formda yer alan bilgilerin eksiksiz doldurulması şarttır. Başvuru sırasında KOSGEB tarafından istenen diğer belgeler ise şöyledir:

 • KOBİ beyannamesi,
 • KOBİ bilgi dokümanı,
 • KOSGEB sertifikası,
 • İş planı.

Kimlere Kredi Verilir?

KOSGEB kredisi alabilecek kişiler arasında iyi bir iş planına sahip olanlar vardır. KOSGEB kendi işinin patronu olmak isteyen ve işletme kurabilmek adına iyi bir fikri olan kişilere bazı kredi destekleri veriyor. Bu kredi desteğinden de yararlanabilmek için yapılmakta olan ya da yeni kurulacak işin gelecekte iyi hedefleri olması gerekiyor. Bu hedefleri iyi belirleyen ve bu doğrultuda iş planı hazırlayan kişiler KOSGEB kredi desteğinden yararlanabilir.

KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB başvuru koşulları arasında veri tabanına kayıtlı olmak vardır. KOSGEB veri tabanında kaydı bulunmayan kişiler destek programları için başvurularını gerçekleştiremeyecekler. Bunun yanı sıra aynı destek programına 3 kez başvurulması ve üçünden de red cevabı alınması durumunda da bir daha o programa başvurulamayacaktır.

Bunların yanı sıra KOSGEB hibe ya da faizsiz kredi desteğini vermek için uygulamalı girişimcilik eğitimi şartı da aramaktadır. Bu eğitimi tamamlamamış ve sertifika almamış olan kişiler KOSGEB başvurularını da yapamayacaklardır. Şayet yeni bir işletme açmak için başvuru yapılıyorsa bu durumda da başvuruda bulunan kişinin şahsına ait aynı sektörde son bir yıl içerisinde başka bir işletmenin de olmaması gereklidir.

KOSGEB Desteklerinden Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler

KOSGEB desteği için neler yapılmalıdır sorusunun en önemli cevaplarından birisi iyi bir iş planı hazırlamaktır. KOSGEB başvurusunu yapabilmek için bazı şartlar var. Bu şartların eksiksiz yerine getirilmesi gereklidir. KOSGEB desteklerinden birisini alabilmek için en dikkat edilen konulardan bir tanesi iş planıdır. Bu iş planında mevcut durum ve geleceğe dair neler hedeflendiği yazılmalıdır. Sektöre ne gibi yenilik getirileceği ve olası riskler ile nasıl baş edileceğinin de iş planına eklenmesi KOSGEB değerlendirmesi sırasında başvuru sahibine büyük avantaj sağlayacaktır.

2020 KOSGEB Destekleri Nelerdir?

2020 KOSGEB tarafından desteklenen projelerin neler olduğu KOSGEB’in internet sitesi üzerinden yayınlanmıştır. KOSGEB girişimcilere ve işletme sahiplerine hibe ve faizsiz kredi desteği veriyor. Bu destekten de belirlenen bazı sektörler yararlanabiliyor. Bu sektörlerin dışarısında kalanların ise başvuruları KOSGEB tarafından kabul edilmiyor. Desteklerden yararlanabilecek olan işletme faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

 • Pazarlama,
 • İmalat,
 • Organizasyon faaliyetleri,
 • Finans ve mali işler.

Tam listeye ise KOSGEB’in internet sayfasına giriş yapılmasının ardından ulaşılabilmesi mümkündür. KOSGEB başvurusu yapacak olan kişiler ilk olarak bu listeye göz gezdirmelidir.

KOSGEB Tarafından Desteklenmeyen Projeler

KOSGEB’in destek vermediği projelerden birisi inşaat giderleridir. İşletmeler KOSGEB’ten bazı giderleri için destek alabilirler. Bunlardan en önemlisi de sigortalı çalışanlar için alınan hibelerdir. Fakat bazı giderler KOSGEB yardımı dışında kalır. Destek dışında tutulan faaliyetlerden birisi tadilat giderleridir. Bunun dışında KOSGEB’in destek sağlamadığı projelerden bazıları şu şekildedir:

 • Haberleşme giderleri,
 • Taşıt,
 • Sosyal güvenlik primi giderleri,
 • Kira ve su giderleri.

KOSGEB’e Nasıl Başvurulur?

KOSGEB’e başvurmanın yolu ilgili birime bizzat gitmek olduğu gibi internet üzerinden de başvuru gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Başvuru yapılabilmesi için işletmenin KOSGEB’in desteği kapsamında olan bir faaliyeti yürütüyor olması gereklidir. Tüm koşulları sağlayan kişiler ilk olarak KOSGEB’e üye olmaları gereklidir. Bu üyelik işlemi de KOSGEB’in internet sitesi üzerinden hızlıca yapılabilir. Üye olunurken işletmeye dair bazı bilgiler veri tabanına girilmelidir. Bu bilgilerin de hatasız girilmesi elzemdir.

Veri tabanına bilgi girişinin tamamlanmasının ardından KOSGEB başvurusu yapabilmek için açılan ekrana iş planı girilmelidir. Bunun dışında e devlet üzerinden de başvuru yapabilmek mümkündür. E devlet sistemine girişin ardından KOSGEB ekranı açılmalı ve oradan başvuru işlemi gerçekleştirilmelidir.

KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Nasıl Yapılır?

KOSGEB veri tabanına kayıt işleminin yapılması desteklerden herhangi birisinin alınabilmesi için şarttır. Bundan dolayı da bu kaydın nasıl yapılacağının bilinmesi gereklidir. Veri tabanına giriş yapabilmek için ilk olarak KOSGEB’in internet sayfası açılmalıdır. Daha sonrasında KOBİ/Girişimci Giriş tıklanmalıdır. Açılan ekranda yer alan KOSGEB’e Kayıtlı Değilseniz Tıklayınız seçeneği seçilmelidir. Sonrasında ise çıkan bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılması gereklidir. Veri tabanına giriş sırasında girilmesi gereken bilgilerden bazıları şunlardır:

 • İşletmenin statüsü,
 • Vergi numarası,
 • İşletmenin kuruluş yılı,
 • İşletmenin bağlı olduğu meslek kuruluşu,
 • NACE kodu.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Şartı

Uygulamalı girişimcilik eğitimi KOSGEB şartlarından birisidir. Yeni bir işletme kurabilmek için KOSGEB’ten destek almak isteyen kişilerin ilk olarak uygulamalı girişimcilik eğitimi alması gereklidir. Bu eğitimi tamamlayıp sertifikasını almayan kişiler hibe ya da faizsiz kredi başvurusunda bulunamazlar. Fakat bu zorunluluğu ortadan kaldıracak bazı istisnalar da mevcuttur.

Lisans ya da ön lisans eğitimi gören kişiler bu eğitimleri sırasında girişimcilik dersi almış olabilirler. Bu ders, bazı bölümlerin kapsamları içerisindedir. Şayet bir kişi bu dersi eğitim hayatlarında almışlarsa bu durumda yeniden uygulamalı girişimcilik dersi almalarına gerek yoktur. Ancak bu istisnanın dışında kalan kişilerin yeni bir işletme için KOSGEB desteği alabilmeleri için bu eğitim şarttır.

KOSGEB Girişimcilik Kursu Şartları

KOSGEB girişimcilik kursu koşulları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak vardır. Bunun yanı sıra eğitime başvuruda bulunabilmek için hali hazırda bir kurumda sigortalı olarak çalışmamak da gereklidir. Bunun yanı sıra İŞKUR kaydı da eğitim için gerekli olan şartlardan birisidir. Tüm bu koşulların sağlanmasının ardından uygulamalı girişimcilik eğitimine başvurulabilir. Koşullar sağlanmaz ve eğitim kaydı gerçekleştirilemezse KOSGEB desteklerinden de yararlanılabilmesi mümkün olmayacaktır.

KOSGEB Girişimcilik Kursu Ders İçeriği

KOSGEB eğitimi kapsamında bir işletmenin nasıl kurulması ve başarılı bir şekilde nasıl faaliyetlerinin devam ettirilebileceğine dair bilgiler mevcuttur. 32 saatlik zorunlu olan bu eğitim KOSGEB tarafından ya da anlaşmalı olunan kurum ya da kuruluşlar tarafından verilir. KOSGEB başvurusu sırasında eğitim sonucunda alınacak olan sertifikanın da teslim edilmesi şarttır.

Bir işletmenin uzun süreler faaliyet gösterebilmesi için işletme sahibinin gelecek adımlarını sağlam bir şekilde atması gereklidir. KOSGEB’de verdiği eğitimle bir işletmenin kalıcı olabilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda yol göstermektedir. Bu sayede girişimcilerin kendilerine bir yol haritası çizebilmeleri sağlanır.

Bir işletmenin her zaman iyi günleri olmayabilir. Kötü bir senaryoda da ne yapılması gerektiğinin bilinmesi işletmeciler için oldukça önemli konulardan birisidir. Uygulamalı girişimcilik eğitiminde de işletmenin zarara uğraması nasıl engellenebilir gibi konularda işletme kurma planları yapan kişilere dersler verilir. Bu derslerin başarı ile tamamlanmasının ardından da KOSGEB başvurusu gerçekleştirilebilir ve alınacak olan destek ile işletme kurulabilir.

KOSGEB İLE İLGİLİ DİĞER YAZILAR

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği

KOSGEB İş Planı Örneği 2020

KOSGEB 50 Bin TL Hibe Kredi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.