Kredi Sayfam

Devlet Destekli Hibeler ve Teşvikler ( Projeler )

Devlet Destekli Hibeler ve Teşvikler ( Projeler )

Devletin bu topraklarda yaşayan vatandaşlarının her alanda yanında durması ve sıkıntılarını gidermesi sosyal devlet olmamızın bir gereği olarak yapılmaktadır.  Vatandaşların ekonomik olarak ayakta durabilmesi devletin ayakta durması anlamına geldiğinden devlet birçok konuda vatandaşına yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımların en önemlilerinden biri de Devlet Destekli Hibeler ve Teşvikler olarak değerlendirilebilir. Girişimci kişilerin yapacakları işlerde ellerinde yeterli sermaye olmaması sebebiyle iş kurmada sıkıntılar yaşanabilmektedir. İşte bu iş kurma aşamasında olup güçlü projelerle iş hayatına atılan kişilerin yardımına devlet yetişmektedir. Devletin vereceği kredilerle ve geri ödemesiz hibelerle bu kişiler işlerini kurup ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Böylece devlet çok az bir destekle çok büyük projelerin hayata geçmesini sağlamaktadır.

Devlet destekli projeler birçok alanda yapılmaktadır. Devlet destekli projeler özel iş hayatında, eğitimde, sağlıkta yapılabilmektedir. Böylece toplumun her kesiminde bulunan kişilerin hayata geçirecekleri projelerinde devlet yanlarında bulunmakta ve devletin vermiş olduğu krediler ve hibelerle bu projeler hayat bulmuş olmaktadır. Çiftçilere, esnafa, sanayiciye olmak üzere toplumun her kesiminde bu devlet desteğini görmek mümkün olmaktadır.

Devletin Verdiği Hibeler ve Teşvikler

Devlet toplumun her alanından girişimcilere ve yatırımcılara yardımcı olmaktadır. Devletin vermiş olduğu geri ödemesiz hibeler ve uzun vadede geri ödemeli teşvik kredileri ile birlikte girişimciler yeni projelere imza atıyor veya işlerini daha da büyütebiliyor. Bu kredilerin ve hibelerin verildiği kurumlar değişebiliyor. KOSGEB tarafından verilirken bazıları da kalkınma ajansları tarafından verilmektedir. Devletin desteği bazı durumlarda şirketlerin birtakım vergilerden muaf tutulması şeklinde gerçekleşmektedir. Bütün bunların yanında Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank gibi bankalar da girişimcilere krediler konusunda yardımcı olmaktadır. Böylece yatırım konusunda küçük ölçekli girişimciler desteklenmiş olmakta ve büyük yatırımlar için kapılar açılmaktadır. Devletin vermiş olduğu bu hibeler girişimciler için can suyu niteliğinde olup kurdukları işletmelerinden elde ettikleri kazançları ile de almış oldukları kredileri uygun faizlerle ödemiş olmaktadırlar. Devlet tarafından büyük bir imkan olarak yatırımcılara verilemekte olan hibe ve teşvik kredileri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Devletin esnafa verdiği 30 bin TL olan hibe kredisi
 • KOSGEB tarafından girişimcilere verilmekte olan 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi
 • Devletin evliliği teşvik için yeni evlilere vermiş olduğu evlilik kredisi
 • Annesi çalışan çocuklara bakan büyükannelere torunlarına bakmaları için verilen maaş desteği
 • Ev sahibi olmak isteyip de yeterli parası bulunmayanlara devlet tarafından verilen devlet konut katkı kredisi
 • Emeklilere belli dönemlerde ödenen promosyon ödemeleri
 • KOSGEB tarafından 230 bin esnafa verilmiş olan sıfır faizli olacak şekilde geri ödemeli kredi desteği
 • Çiftçilere verilen yine faizsiz tarım kredisi ve desteklemeleri bu krediler ve hibeler arasında yer almaktadır.

Bunların dışında devletin desteklediği bazı kurumlar ve ajanslar da girişimcileri desteklemek üzere çalışmalar ve projeler yapmaktadır. Hibe ve teşvik kredisi veren kurumların dışında devlet destekli projeler hazırlayan ve bu projeler ile vatandaşa destek olan kurumlar ve verdikleri destekler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kalkınma Ajansı tarafından verilen hibe ve destekler
 • Tübitak’ın vermiş olduğu destekler ve hibeler
 • AB kredileri ve hibeleri
 • Sanayi Bakanlığı tarafından verilen teşvikler ve hibeler
 • TTGV tarafından yapılan destekler
 • Ekonomi Bakanlığı destekleri
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı destekleri
 • IPARD VE IPARD-II olarak verilen hibeler
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.