Kredi Sayfam

2019 KOSGEB İş Planı Örneği Nasıl Hazırlanır?

2019 KOSGEB İş Planı Örneği Nasıl Hazırlanır?

KOSGEB iş planının hazırlanması hibe ya da faizsiz kredi başvurusunda bulunabilmek için şarttır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve geliştirilmesi için 1990 yılında faaliyete başlayan KOSGEB bu amaç doğrultusunda destekler vermektedir. İşletmelerin ekonomideki rolünün arttırılması için verilen desteklerden birisi geri ödemesiz hibelerdir. Bu hibelerin yanı sıra faizsiz kredi imkanları da KOSGEB tarafından işletmelere sunulmaktadır. Bu destekleri alabilmek için de belirlenen şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bu şartlardan birisi de KOSGEB iş planının hazırlanmasıdır.

Destek programlarına başvuru yapılırken bu iş planının da kuruma sunulması şarttır. Bir desteğin verilip verilmeyeceği konusunda en büyük paya sahip olan da bu iş planıdır. Hazırlanan iş planı ile KOSGEB’in destek konusunda ikna edilmesi gereklidir. Şayet KOSGEB işletmenin geleceğinin parlak olduğu kanaatine varırsa desteğini o işletme için verecektir.

İş Planı Nedir?

Neden iş planı hazırlanır sorusunun en temel cevabı bir işletmeye yol gösterecek harita olmasıdır. İşletme sahipleri tarafından hazırlanan bu planda girişimcinin hedefleri ve işletmenin mevcut özellikleri belirtilir. İş planında ortaklar hakkında ve işletmenin hedef kitlesinin kimler olduğu konusunda detaylı bilgi verilmesi gereklidir. Bu plan KOSGEB desteklerinden yararlanılabilmesi için şarttır. Fakat iş planının bir tek KOSGEB başvurusu için gerekli olduğunu düşünmek yanlış olur. Bir işletmenin geleceğe dair çizeceği yol bu planda yer alır. Analizlerin dikkatli bir şekilde yapılması ve hedeflerin doğru belirlenmesi ile beraber bu iş planı işletme sahibine büyük yardımcı olacaktır. Bu sayede işletmenin uzun soluklu olabilmesi sağlanacaktır.

İş Planı Nasıl Hazırlanır?

İş planı hazırlama yolu dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Bu planın eksiksiz bir şekilde hazırlanması KOSGEB başvuruları konusunda büyük öneme sahiptir. İş planı hazırlanırken ilk olarak hangi sektörde bir işletme kurulacağının belirlenmesi gereklidir. KOSGEB’e sunulacak olan iş planının bazı sorulara cevap veriyor olması şarttır. Bu sorulardan birisi işletmenin kazancının hangi faaliyet ya da hizmetten sağlayacak olmasıdır.

Bunun yanı sıra gelecek planları da iş planına yazılmalıdır. İşletmede ne gibi yenilikler yapılacak ve ne kadar bir kar elde edilmesi bekleniyor gibi soruların yanıtları da oldukça önemlidir. Ayrıca KOSGEB’ten alınacak olan desteğin hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı da belirtilmesi şart olan bilgilerden birisidir.

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI

İş Planında Bulunması Gerekenler

İş planında ne olmalı konusu KOSGEB başvuruları sırasında en önemli hususlardan birisidir. Bu planda geçmişte neler yapıldığı ve gelecekte neler yapılacağı hedeflendiğinin yazılması şarttır. Bunun yanı sıra bir iş planı işletmenin hangi sektörde olduğuna göre de hazırlanmalıdır. Bu planın özgün olması büyük avantaj sağlayacaktır. Bu yüzden de yeni nasıl bir şey katabilirim sorusuna cevap aranmasında yarar vardır.

Bir iş planında ilk olarak iş tanımının yapılması şarttır. Ayrıca girişimci kişilerin bilgilerinin de eklenmesi yine gerekli olan konulardan birisidir. Bu kısımda girişimci kişiler kendi özelliklerinden bahsetmelidir. Daha önceki iş deneyimleri, eğitim durumu ya da alınmış bir sertifika var ise bunu iş planına yazmalıdır.

Pazarın Analiz Edilmesi

İş planında pazar analizi yapılıp yazılmış olması beklenir. Bir işletmenin uzun soluklu olabilmesinin en önemli hususlarından birisi pazar analizinin yapılmasıdır. Bu analiz yapılırken potansiyel hedef kitlesinin kimler olduğu düşünülmelidir. Fakat hedef kitlesi öylesine belirlenen bir şey değildir, iyi bir araştırma yapılması şarttır. Verilecek hizmetin ya da yapılacak olan faaliyetin ihtiyaç duyuluyor olması gereklidir.

Bunların dışında hizmetten faydalanacak olan kişilerin yaşlarının kaç olduğu, çoğunluğunun kadınlardan mı erkeklerden mi oluştuğu gibi soruların da yanıtları verilmelidir. Ayrıca pazarın büyüklüğü de yine bir işletme için oldukça önemli konulardan birisidir.

Yaşanabilecek Riskler ve Getiriler

İşin getirisi ve riski nelerdir sorusunun cevabı yine iş planında yer almalıdır. KOSGEB desteklerini verirken düzgün bir planı olan işletmeleri tercih ediyor. Bunun da temel nedeni işletmenin uzun vadeli olması ve verilen desteğin boşa gitmemesidir. Bundan dolayı KOSGEB iş planında ön görülebilir risklerin neler olduğu ve bunlar ile baş etmek için nasıl bir yolu izleneceği belirtilmelidir. Ayrıca getirilerin neler olduğu ve oluşan risklere değip değmeyeceği konusuna da açıklık getirilmelidir.

İşletmeye Ait Finansal Bilgiler

İş planında finansal bilgilere de yer verilmelidir. İşletmeye ait finansal bilgiler verilirken sayısal verilen kullanılması gereklidir. Bu bölümde işletmenin kârının ne kadar olduğu ya da sermaye miktarının tutarı gibi konulara değinilmelidir. Bu konulardaki bilgilerin tablolar eşliğinde sunulması KOSGEB başvurusunun değerlendirilmesi sırasında işletmeye yardımcı olacaktır.

Pazarlama Stratejilerinizi Belirleyin

Pazarlama stratejisinin belirlenmesi yine iş planını kapsamında yazılması gerekenlerden birisidir. Bu strateji aynı zamanda KOSGEB’in neden sizin işletmenize destek vermesi gerektiği konusuna da açıklık getirebilecek niteliktedir. Bu kısımda belirtilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi rakiplerden farkın neler olduğudur. İşletmenin dahil olduğu bir pazarda açıklık görülmesi ve o konuda iş yapılmak istenmesi KOSGEB değerlendirmesi açısından avantaj sağlayacaktır.

İş Planının Kullanım Alanları

İş planı nerelerde kullanılır sorusunun başlıca cevabı KOSGEB destek başvurularıdır. KOSGEB’in işletmelere sunduğu hibe ya da kredi desteğinden yararlanabilmek için iş planının sunulması şarttır. KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikası alınması şart koşmaktadır. Bu sertifikadan daha önemli bir şey varsa o da iş planıdır. Fakat bu plan farklı amaçlar doğrultusunda da kullanılabilir.

İş planı bir işletmenin sağlam adımlar atarak ilerleyebilmesi için de çok önemlidir. Bu planlarda bir işletmenin mevcut durumu, avantajlı ya da eksik yönleri bulunur. Buna göre de gelecek planları oluşturulabilir. Gelecek için yapılacak olan yatırımların bu plan doğrultusunda belirlenmesi başarının da en büyük kaynaklarından birisi olacaktır.

KOSGEB Onayı Alan Hibe Projeleri

KOSGEB destekli projelerden birisinin sizin projeniz olabilmesi için bazı şartların sağlanması gereklidir. Bunlardan bir tanesi iş planının hazırlanmasıdır. Bir diğeri ise 32 günlük KOSGEB tarafından ücretsiz olarak verilen eğitime katılmış olma zorunluluğudur. Uygulamalı girişimcilik eğitimi bir işletmede bulunması gereken şeylerin neler olduğunun öğrenilmesi açısından önemlidir. Bundan dolayı da KOSGEB şartlarından birisidir. Fakat lisans ya da ön lisans eğitimi sırasında girişimcilik eğitimi alınmış ise bu durumda KOSGEB’in eğitimlerine yeniden katılmaya gerek olmayacaktır.

KOSGEB’in Sağladığı Destekler

KOSGEB destekleri nelerdir sorusuna verilebilecek pek çok yanıt vardır. KOSGEB küçük ya da orta ölçekli bir işletmenin büyüyebilmesi ve rekabetçi ekonomi dünyasına dahil olabilmesi için farklı birçok destek veriyor. Bu desteklerden en sık başvurulanı girişimcilik destek programıdır. Yeni bir iş kurma hayali olan fakat maddi yetersizliklerden dolayı bunu hayata geçirememiş olan kişilere KOSGEB girişimciliğin desteklenebilmesi için hibe sunuyor. Bunun dışında KOSGEB’in verdiği destek programlarından bazıları da şu şekildedir:

  • KOBİ proje destek programı,
  • Genel destek programı,
  • Nitelikli eleman desteği,
  • Tematik proje desteği,
  • Danışmanlık desteği,
  • Kredi faiz desteği.

Bu desteklerden herhangi birinden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken ortak bir şart vardır. Bu şartta KOSGEB iş planının hazırlanmasıdır. Bu iş planına göre KOSGEB işletmenin destek programı kapsamına alıp alınamayacağı konusuna karar verir.

KOSGEB 50 Bin TL Hibe Kredi

KOSGEB Kredisi Almak İçin Şartlar

KOSGEB Mülakatında Sorulan Sorular

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.